Ο Scott Myles εμπνέεται από τα καθημερινά αντικείμενα και προβάλλει το κρυφό τους νόημα. 

Αντλεί την έμπνευσή του από ό,τι μας περιβάλλει, από τα καθημερινά αντικείμενα που δεν λαμβάνουμε υπόψη μας. Φάκελοι αλληλογραφίας, πινακίδες οδικής κυκλοφορίας και αφίσες μεταφράζονται από τον Scott Myles σε εικαστικές συνθέσεις που προβάλλουν με τον πιο έντονο τρόπο το περιεχόμενο και το κρυφό τους νόημα. Στη δεύτερη ατομική του έκθεση, με τίτλο ABLE, στην γκαλερί The Breeder. Μέχρι 8/1. Αντώνης Κυριαζάνος

Ιούλιος 2018

>