Ο πλαστικός χειρουργός κ. Στρατής Γαβριήλ μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τις επεμβάσεις που γίνονται στην περιοχή των γλουτών. Από τη Νέλλη Καλαμαρά.

Οι αισθητικές επεμβάσεις στους γλουτούς δεν είναι συχνές ούτε ιδιαίτερα διαδεδομένες. Αυτό συμβαίνει τόσο γιατί πολλοί γιατροί αποθαρρύνουν τους ασθενείς τους -εξαιτίας της μικρής εμπειρίας τους στις συγκεκριμένες επεμβάσεις- όσο και επειδή η μετεγχειρητική περίοδος δεν είναι εξαιρετικά εύκολη.

Οι υποψήφιοι
Η πλειοψηφία όσων καταφεύγουν σε επεμβάσεις στην περιοχή των γλουτών είναι εκείνοι που έχουν χάσει πάρα πολλά κιλά. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται απλή ανόρθωση γλουτών με αφαίρεση του χαλαρωμένου δέρματος ή μείωση των γλουτών και ανόρθωσή τους. Το συχνότερο όμως φαινόμενο είναι η σημαντική χαλάρωση και πτώση των γλουτών με απώλεια του όγκου τους και η ανάγκη για ανόρθωση και αύξηση του μεγέθους τους.
Τα τελευταία χρόνια υποψήφιες είναι και πολλές νέες γυναίκες, οι οποίες αναζητούν την τελειότητα, και ζητούμενο είναι περισσότερο η αύξηση των γλουτών και λιγότερο η ανόρθωση.

Η τεχνική
Προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του σχήματος και η αφαίρεση της χαλάρωσης, ο πλαστικός χειρουργός πραγματοποιεί μία τομή οριζόντια χαμηλά στο ύψος του ιερού οστού. Από εκεί μπορεί να επιτύχει όχι μόνο ανόρθωση, αλλά και ανακατανομή του λίπους για πιο σωστή προβολή των γλουτών, χωρίς τη χρήση ξένου σώματος.
Η τομή, λόγω της θέσης της, κρύβεται πολύ εύκολα και η
επέμβαση είναι λιγότερο επώδυνη από το παρελθόν. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, μπορεί να διαρκέσει από 1 έως και 21/2 ώρες, ενώ απαιτείται παραμονή μίας νύχτας στην κλινική. Η χρήση ελαστικού κορσέ για 1 μήνα μετά την επέμβαση είναι απαραίτητη, ενώ περίπου 2 εβδομάδες είναι ο χρόνος αποχής από την εργασία.
Η
εμφάνιση επιπλοκών είναι σπάνια, όμως, όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, υπάρχει. Σημαντικότερες επιπλοκές θεωρούνται η διάσπαση του τραύματος και η επιμόλυνση, ενώ η εμφάνισή τους σίγουρα θα επιμηκύνει την περίοδο ανάρρωσης.

Λοιπές εναλλακτικές
Για τις περιπτώσεις μικρής χαλάρωσης με ανάγκη βελτίωσης του σχήματος των γλουτών ενδείκνυνται η λιπαναρρόφηση, η μεταφορά λίπους, η ανόρθωση με σιλικονόχο πλέγμα ή οι μικρές μεσογλουτιαίες δερματικές εκτομές. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να δώσουν λύση στο πρόβλημα με ευκολότερη μετεγχειρητική πορεία και ταχύτερη ανάρρωση.

Χρήση ενθεμάτων
Η αύξηση των γλουτών με ένθεμα σιλικόνης είναι μια επέμβαση με καταπληκτικά αποτελέσματα. Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και δεν ξεπερνά σε διάρκεια τα 60 λεπτά. Οι τομές είναι πολύ μικρές και η διανυκτέρευση στην κλινική δεν κρίνεται απαραίτητη. Φυσικά, απαιτείται η χρήση ελαστικού κορσέ για ένα μήνα και, όπως σε όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο εμφάνισης κάποιας επιπλοκής. Το ένθεμα είναι ιδανικό για γλουτούς με ιδιαίτερο οβάλ σχήμα με μικρότερη προβολή προς τα κάτω.

Ευχαριστούμε για τις πληροφορίες τον κ. Στρατή Γαβριήλ, πλαστικό χειρουργό, Diplomate of European Board of Plastic Surgery, Διευθυντή πλαστικής χειρουργικής της κλινικής Doctor’s Hospital, (www.sgabriel.gr info@sgabriel.gr)

Ιούλιος 2018

>